POPOLNA POSLOVNA PALETA
3P Poslovno svetovanje, Roman Pavlovič s.p.

 

Pod hribom 55, 1000 Ljubljana

Ulica Bratov Učakar 22, 1000 Ljubljana

Roman Pavlovič

+386 41 683 632

roman@3pps.si

Linkedin

Leonida Šot Pavlovič

+386 41 845 639

leonida@3pps.si

Linkedin

3pps, Popolna poslovna paleta
3pps, Popolna poslovna paleta

Popolna Poslovna Paleta

Dejstvo je, da se potrebe organizacij skozi življenjski cikel spreminjajo zelo dinamično. Velikost organizacije, tržna gibanja, globalni trendi, zaposleni, notranja organizacija, spremembe zakonodaje so samo nekateri od faktorjev, ki močno vplivajo na kvalitetne rezultate. Vsaka organizacija ima lastno poslovno paleto produktov, storitev, procesov in izzivov, ki jo najbolje poznajo njeno vodstvo in zaposleni. Za nekatere specifične izzive je občasno nujno pridobiti zunanji, neobremenjen strokoven pogled in izvesti premike v smeri popolnosti in trajnosti.

Naša ekipa prinaša dolgoletne izkušnje na širokem spektru poslovnih izzivov, od vzpostavitve novih mednarodnih podjetij in definiranja osnovne misije delovanja, do načrtovanja procesov poslovanja in spremljanja merljivih ciljev že delujočih organizacij. Sprotno preučevanje sodobnih trendov in spremljanje stanja na tržišču nam omogoča, da vam lahko ponudimo za vas najbolj primerno storitev. Ukvarjamo se z reševanjem interdisciplinarnih izzivov, ki podpirajo dolgoročno stabilno delovanje organizacije s celotnega spektra poslovne palete ali pa, po dogovoru z vami, izberemo trenutno najbolj aktualne.

Z veseljem se lotimo predvsem izzivov na področju:

  • Strateških poslovnih usmeritev
  • Vodenja organizacij
  • Sistemov vodenja kakovosti
  • Inovacijske kulture
  • Trajnostnega razvoja
  • Sistemov ravnanja z okoljem
  • Varstva okolja in narave

Od Strategije do Izvedbe

Vsakodnevno delo na NUJNIH operativnih zadevah velikokrat preprečujejo vsaj občasen fokus na dolgoročno POMEMBNE teme. V smer pomembnega se običajno pomaknemo šele takrat, ko nas na to prisili KRIZA. Ampak – zakaj bi čakali do takrat in delovali pod pritiskom časa in potencialne katastrofe?

Zunanji pogled na POMEMBNE teme je velikokrat rešitev, ki omogoča uskladitev kratkoročnih in dolgoročnih potreb. Kot  izkušeni in kompetentni svetovalci bomo skupaj z vami zgradili strategijo, ki vam bo dolgoročno v podporo in usmeritev pri sprejemanju vsakodnevnih operativnih odločitev.

Postavitev strategije pa ni konec, je šele začetek procesa. Izdelava merljivega akcijskega načrta in aktivacija celotne organizacije v smeri strategije se velikokrat izkaže za trd oreh. Sprememba kulture organizacije, ki je vgrajena globoko v način sprejemanja vsakodnevnih odločitev, je dolgotrajen in kompleksen proces, ki ga običajno vodje, ki so del te kulture ali pa so to kulturo celo ustvarili, samostojno s težavo izpeljejo. Akcijski načrt mora upoštevati pravi vrstni red aktivnosti in njihovo nevidno prelivanje v vsakodnevno prakso. Prepustite se rokam strokovnjakov, z veseljem vam bomo pomagali.

Skupna Pot do Rezultatov

Veliko organizacij ima načrte, vendar je izvedba težji del procesa. Za uspeh izvedbe ni dovolj, da nekateri izvajajo načrt nekaj časa – izvajati ga morajo vsi in to ves čas. Aktivacija strasti za izvedbo v celotni organizaciji je ključna za uspeh izvedbe in vedno prihaja iz VRHA ORGANIZACIJE. Samo tako lahko vodilni aktivirajo pasivne opazovalce, ki ne prispevajo k spremembam v organizaciji s svojimi celotnimi potenciali. Strast je potrebno vzpodbujati na celotni poti in na vsakem koraku izvedbe akcijskega načrta, brez dvomov.

Močna integracija vseh vodij, kvalitetna komunikacija ciljev in nalog znotraj in zunaj organizacije, dodelitev resursov, postavitev struktur in procesov, pridobitev znanj in kompetenc, upoštevanje organizacijskega okolja in sprotno organizacijsko učenje so kompleksne naloge. Še posebej v začetnih fazah izvajanja, ko se pojavlja veliko vprašanj in je inercija starega načina delovanja še največja,  je priporočljiva pomoč zunanjih strokovnjakov.

Pokličite nas, mi nismo  obremenjeni z vašimi vsakodnevnimi operativnimi nalogami, zato vam lažje pomagamo pri nujnem prestrukturiranju fokusa in uvedbi drugačnih metod pri  sprejemanju odločitev.

Zaupanje je Ključ do Uspeha

Po vseh teorijah timskega dela je zaupanje osnova za nadaljnjo nadgradnjo kompetenc in rezultatov. Delo na resnih spremembah v svoji organizaciji ne zaupamo komurkoli. Zaupanje se gradi postopno, velikokrat na osnovi lastnih izkušenj ali pa izkušenj in priporočil oseb, ki jim že zaupamo.

Naša ekipa prinaša veliko uspešnih zgodb, kjer smo kot integralni del organizacija ali pa kot zunanji partnerji sodelovali pri izgradnji vrhunskih zgodb o uspehu. Z veseljem bomo zgodbe delili z vami in vam omogočili, da sami presodite, ali smo vredni zaupanja.

Roman Pavlovič - FLOW peak performance coach and INNOVATION culture creator

Roman Pavlovič

Skozi skoraj trideset let mednarodnih poslovnih izkušenj  sem uspešno iz osnovnih idej ustvarjal merljive rezultate, pasivne opazovalce spreminjal v zavzete zaposlene, močne posameznike v uspešne ekipe, rutinske organizacije v inovativne zvezde.

S seboj prinašam širok spekter izkušenj, tako po velikosti organizacij (od uspešnih startupov do globalnih multinacionalk) kot tudi po področjih delovanja (od operativnega vodenja do strateškega korporacijskega razvoja).

Ves čas aktivno delujem na uporabi najnovejših teoretičnih dognanj v praksi, kar mi omogoča integracijo širokega spektra možnih pristopov v najboljši recept za vsak posamičen izziv.

Leonida Šot Pavlovič

Leonida Šot Pavlovič

Dolgoletne strokovne izkušnje vodenja projektov predvsem na področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja, poznavanje sistemov vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, odlično poznavanje slovenske in mednarodne okoljske zakonodaje ter razvite komunikacijske veščine mi omogočajo učinkovito svetovanje, strokovno izdelavo projektov, reševanje interdisciplinarnih problemov in zaključevanje projektov v zastavljenih časovnih okvirjih.

Sem kreativna, energična, nepristranska in vedno pripravljena za oranje ledine. Izziv mi predstavljajo projekti, kjer se prepleta različna problematika, predvsem na področju varovanja okolja, sistemov vodenja in standardov. Kot biologinji mi izvajanje projektov s področja narave in varovanjem naravnega okolja predstavlja še posebno zadovoljstvo in izziv.

3P Poslovno svetovanje - Podrobnosti - Popolna Poslovna paleta